تولد
1361مشهد
تخصص
نویسندگی، کارگردانی، بازیگری
تحصیلات
فارغ التحصیل عمران؛ 1387
 • بازی در نمایش"قاف" به کارگردانی"علی روحی"؛ ساری؛ 1374
 • بازی در نمایش"یزرا" به کارگردانی"علی روحی"؛ تهران، تئاتر‌شهر، تالار اصلی؛ 1381
 • بازی در نمایش"میراث سالار" به کارگردانی"علی روحی"؛ تهران، ‌تئاتر‌شهر؛ 1386
 • بازی در نمایش"سالار جنوب" به کارگردانی"علی روحی"؛ تهران؛ 1387
 • کارگردانی و بازی در نمایش"هیاهوی خیال"؛ مشهد، دفاع مقدس؛ 1386
 • نویسنده و بازی در نمایش"راز" به کارگردانی"احسان روحی مشهد؛ 1387
 • نویسنده و کارگردان‌ نمایش"رنگ وارنگ"؛ مشهد؛ 1387
 • نویسنده و کارگردان‌ نمایش"بیمه محل"؛ مشهد؛ 1379
 • نویسنده و کارگردان‌ نمایش"و آخر پیچ"؛ مشهد؛ 1379
 • نویسنده و کارگردان‌ نمایش"هیاهوی خیال"؛ جشنواره دانشجویی، بسیج و دفاع مقدس؛ 1386-1385 
 • دستیار کارگردان در نمایش"آوای باد" به کارگردانی"علی روحی"؛ 1379
 • دستیار کارگردان در نمایش"تهاجم" به کارگردانی"علی روحی"؛ تهران، میدانی تئاتر شهر؛ 1381
 • دستیار کارگردان نمایش"محراب" به کارگردانی"علی روحی"؛ سبزوار، دانشجویی؛ 1387


 • مسئول گروه نمایشی و هنرهای نمایشی مدارس مسئول واحد تئاتر دانشگاه تدریس به عنوان مربی تئاتر به مدت سه سال در مدارس مشهد
 • عنوان مسئول فرهنگی کانون های ناحیه دانش آموزی 1387
 • دریافت جایزه بازیگری اول، جشنواره(؟) نمایش"راز"؛ 1387
 • دریافت جایزه کارگردانی برتر و نویسندگی نمایش‌های"رنگ وارنگ" و"بچه محل"؛ 1379-1378
 • دریافت جایزه اثر برگزیده جشنواره(؟)، نمایش"تهاجم"؛ 1381
 • دریافت جایزه اثر برگزیده، جشنواره کار، نمایش"یزرا"؛ 1381
 • دریافت جایزه اثر برگزیده جشنواره(؟)، نمایش"میراث سالار"؛ 1386
 • دریافت جایزه بازیگری و نویسندگی برتر نمایش"هیاهوی خیال"؛ 1386
 • دریافت جایزه اثر برگزیده، جشنواره(؟)، نمایش"سالار جنوب"؛ 1387 (10/12/1387)